Producători BCA

BCA-ul sau betonul celular autoclavizat este un material prefabricat ușor, folosit de cele mai multe ori în construcții, pentru a consolida structura de rezistență sau pentru a izola locuința, fiind totodată rezistent la foc și mucegai. BCA-ul este fabricat sub formă de blocuri, panouri și buiandrugi (elemente de construcție alcătuite din grinzi de beton armat, de zidărie, metal sau lemn).

producatori-bcaBCA-ul este un material de construcții natural, rezultat în urma unui amestec de nisip, ciment, var, ghips și apă. Principalele avantaje ale BCA-ului sunt: greutate mică (în acest fel nu va mai fi nevoie de consolidarea structurii de rezistență), rezistență mecanică foarte bună, capacități izolante foarte bune (izolează atât termic, cât și fonic). BCA-ul este recomandat de specialiști mai ales în zonele cu activitatea seismică ridicată datorită greutății sale reduse. Un alt avantaj important al acestui material de construcție este faptul că are o rezistență foarte bună la foc și nu permite infiltrațiile de apă și formarea igrasiei sau a mucegaiului.

Pe lângă multiplele avantaje, BCA-ul are și câteva dezavantaje care merită a fi menționate. Spre exemplu, un dezavantaj mare este faptul că fabricarea BCA-ului se realizează conform unor dimensiuni standard, iar acest lucru poate duce la pierderi de materiale semnificative. Mai mult decât atât, construcțiile cu BCA trebuie realizate de oameni cu experiență, deoarece aplicarea mortarului în condiții de temperatură și umezeală nepotrivite poate afecta soliditatea și integritatea construcției din BCA.

Ultimele statistici arată că în România se produce anual, în medie, aproximativ 1.9 milioane de metri cubi de BCA, în valoare de 70 de milioane de euro. În 2014, în România, existau 10 fabrici care produceau BCA, cu o capacitate de producție totală de 3.5 milioane de metri cubi.

În continuare vom vedea care sunt principalii producători de BCA de pe piața românească și prin ce se deosebesc unul de celălalt.

ALFA COM

Cu un capital social al firmei de 4 miliarde lei, societatea comercială S.C. ALFA-COM S.A s-a construit în anul 1992 și are sediul în Baia Mare. În statutul societății rezultă o paletă largă de activități comerciale, grupate astfel:

 • producție industrială și construcții generale;
 • comerț en-gros de produse industriale;
 • import de produse industriale metalurgice și materiale chimice;
 • comerț en-gros și en-detail, materiale de construcții.

Sediul societății are clădiri componente edificate pe terenuri private, pe o suprafață de peste 6500 de metri pătrați, însumând circa 2800 mp depozite închise, 3300 mp depozite deschise, respectiv 400 mp, reprezentând sediul propriu-zis, anexe ateliere, chioșc alimentar, rampe și platouri depozitare. ALFA COM dispune de dotare tehnică proprie, cu trei furgoane 22 tone, trei rabe 10 tone, două autoutilitare, două macarale, patru stivuitoare și aparatură diversă. Societatea dispune de un număr de 44 de angajați permanenți.

ALFA COM are încheiate contracte de furnizare cu majoritatea producătorilor de produse industriale, beneficiind la fiecare furnizor de discounturi considerabile.Printre marii furnizori regăsim: TEPRO Iași, ZIMTUB Zimnicea, PETRO TUB Roman, SIDERURGICA Hunedoara, ICST Câmpia Turzii, SIDEX Galați, PETROLSUB Suplacu de Barcău, ALRO Slatina, TERAPLAST GP. Bistrița, STEAUA SA Sibiu, METADET Fălticeni. Toate produsele aprovizionate de firmă sunt însoțite de certificate de calitate, majoritatea fiind certificate de Comunitatea Europeană.

 

Date de contact:

Strada Nisiparilor, nr. 62, Baia Mare, România

Tel: 0262 215 325, 216 058

Fax: 0262 215 253

Turdeanu Gheorghe – 0722-321245

Maries Vasile – 0722-321246

Ghiran Stelian – 0722-321247

Turdeanu Remus – 0726-119699

 

CELCO

Cu o tradiție de peste 40 de ani, Compania CELCO este lider național în domeniul producției de BCA. De-a lungul timpului, compania a investit continuu în calitatea produselor sale, în timp ce se pliază pe nevoile din ce în ce mai diversificate ale clienților. A ajuns astfel să își mărească capacitățile de producție devenind lider de piață de segmentul de BCA. Cu producții anuale de 400.000 metri cubi, CELCO are o cotă de piață de 20%.
Din dorința de a le oferi soluții competente clienților săi, în anul 2007 CELCO a pus în funcțiune o nouă linie de producție a adezivilor și mortarelor uscate destinate industriei construcțiilor civile și industriale. Calitatea definitorie a produselor CELCO a fost un factor cheie pentru creșterea susținută de la an la an, a volumelor vândute de adezivi și mortare uscate.

În luna iunie 2008, comuna Corbu, situată la 30 km de Constanța, a intrat pe harta industriei materialelor de construcții cu cea mai modernă fabrică de var din România. Fabrica a fost ridicată de la zero de CELCO. Investiția de peste 20 de milioane de euro într-o fabrică de var a constituit cel mai ambițios proiect al unui investitor român în această zonă. Fabrica de var CELCO îndeplinește trei cerințe de bază: grad înalt de automatizare, respectarea celor mai exigente standarde de mediu și producția materialelor de calitate superioară.

Prin această investiție, CELCO devine cel mai important furnizor de var din sud-estul României pentru marile industrii consumatoare: fabrici de BCA, oțelării, metalurgii, producători de lianți hidraulici rutieri, producători de adezivi, mortare și secții chimice. În urma unui mix de investiții, unic în România, CELCO reunește sub un singur nume capacitățile de producție a patru sectoare industriale, toate localizate în județul Constanța:

 • Producția de BCA;
 • Fabricarea adezivilor și mortarelor uscate;
 • Fabricarea varului (în special a varului special creat pentru producția de BCA, furnizat către ceilalți producători din România);
 • echiparea și exploatarea carierei de calcar din localitatea Tașaul.

Această diversificare permite companiei CELCO să dețină controlul absolut asupra materiilor prime ce intră în producția de BCA. Astfel, se garantează calitatea produsului finit.
Obiectivul CELCO pe termen lung este de a oferi un viitor cât mai bun generațiilor viitoare, prin crearea unor soluții constructive și sustenabile.

Misiunea CELCO
Printre prioritățile companiei CELCO întâlnim respectarea și implementarea politicilor de securitate și a angajamentelor asumate, în domeniul sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă.

CELCO S.A lider pe piața producătorilor de BCA, var, adezivi și mortare pentru construcții, a proiectat și implementat un sistem de management integrat de calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională. Acest sistem este menținut în îmbunătățit continuu, asigurându-se în acest fel că toate activitățile organizației se desfășoară controlat, în conformitate cu prevederile cerințelor legale, reglementărilor tehnice în vigoare și cu cerințele clienților specificate în prevederile contractuale.

Ca obiective fundamentale stabilite de managementul de top al organizației regăsim:

 • satisfacerea cerințelor explicite și implicite ale clienților;
 • protecția mediului înconjurător, prevenirea poluării și economia de resurse;
 • ocrotirea sănătății și securitatea personalului în muncă, prevenirea incidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

În acest cadru, pentru fiecare entitate organizatorică a companiei se stabilesc și se analizează în mod periodic obiective specifice, adecvate, relevante, măsurabile și determinate în timp.
Deoarece activitățile și procesele proprii ale organizației pot genera impacturi împotriva mediului, pentru Managementul de top al CELCO S.A performanțele în domeniul mediului constituie o dovadă a derulării activităților proprii în condiții proiectate, prevăzute de Sistemul de Management Integrat. Acesta este motivul pentru care problemele de mediu sunt tratate cu responsabilitate, iar politica managementului urmărește:

 • conformarea cu cerințele legale și alte cerințe de mediu aplicabile domeniului sau de activitate și proceselor proprii;
 • prevenirea poluării și evitarea poluării accidentale;
 • menținerea și îmbunătățirea continuă a performanțelor sale de mediu.

Prin implementarea programelor de management, conducerea CELCO S.A demonstrează o permanentă preocupare pentru asigurarea acelui cadru adecvat pentru realizarea performanței, în domeniul sănătății și securității ocupaționale. În acest sens, managementul de top al societății se angajează să asigure:

 • conformarea cu cerințele legale și alte cerințe din domeniul sănătății și securității ocupaționale;
 • prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și a incidentelor de muncă;
 • îmbunătățirea continuă a performanțelor de sănătate și securitate în muncă.

Pentru punerea în aplicare a acestor politici, pentru implementarea obiectivelor de strategie și pentru îndeplinirea obiectivelor măsurabile stabilite și aprobate, managementul CELCO S.A realizează evaluarea în mod periodic a sistemului propriu de management, în cadrul auditurilor interne și în cadrul analizelor efectuate de management. Toate acestea sunt pentru a se asigura eficiența și îmbunătățirea continuă, cu sprijinul și participarea conștientă a tuturor angajaților.

Managementul de top al CELCO S.A se angajează să asigure cadrul necesar, tehnic, organizatoric și logistic, precum și resursele necesare pentru stabilirea, analizarea și realizarea acestor politici de management și a obiectivelor proprii.

Contact:

CELCO S.A

Str. Șoseaua Industrială nr. 5, Constanța, România

E-mail: celco@celco.ro

Telefon secretariat: 0241 677 320

Fax: 0241 636 711

ELPRECO

Elpreco este cel mai mare producător de elemente prefabricate din beton din zona Oltenia și singurul producător din România care oferă o soluția completă de construcții. Gama de produse Elpreco cuprinde sisteme de zidărie și termoizolație din BCA, sisteme de învelitoare din țiglă și toate accesoriile aferente, sisteme de pavaj care asigură toate elementele necesare pentru amenajări exterioare și sisteme de canalizare din beton.

Cu o prezență de 50 de ani pe piața românească, Elpreco este un număr sonor în domeniul materialelor de construcții. Anii au făcut din Elpreco o marcă cu tradiție, o marcă puternică, o marcă cu expertiză de necontestat în domeniu, un reper pentru calitate și profesionalism în industria de profil. Firma deține o unitate de producție care acoperă toate cele patru linii de produse în Craiova și o unitate de producție de pavele în localitatea Titu. De 50 de ani, Elpreco are o conduită de afaceri care le ghidează activitatea. Principiile de bază sunt cartea lor de vizită.

Strategia Elpreco este de a pune în centrul activității sale omul, de la angajați și parteneri de afaceri, până la beneficiarii finali.

Misiunea este de a le oferi oamenilor soluții de calitate pentru a-și putea consolida comunitatea în care trăiesc, astfel încât să crească nivelul de trai.

Preocuparea permanentă pentru client a făcut ca Elpreco să evolueze și să poată răspunde mereu la nevoile lui actuale.

Elpreco este o companie dinamică, adaptată la nevoile prezente ale clientului și pentru asta, investește în pregătirea angajaților, în modernizarea și retehnologizarea capacității de producție, introducând în procesul de fabricație produse noi, moderne, de calitate, care corespund exigențelor clienților.

Valorile Elpreco

 • Integritate: Tot ceea ce se întâmplă în fiecare zi stă sub semnul onestității și transparenței.
 • Loialitate: Sunt loiali atât companiei, cât și clientului sau partenerului de afaceri.
 • Responsabilitate: Sunt responsabili față de companie, față de acționari, față de angajați și față de mediul înconjurător.
 • Performanță: Elpreco se luptă în fiecare zi pentru standarde ridicate de performanță. Se apreciază spiritul competiției, ea fiind cel mai puternic stimulent și este cheia spre evoluție.
 • Sustenabilitate: Se investește permanent în proiecte de responsabilitate socială, protecția mediului, sănătate și protecția muncii.
 • Respectarea legii: Cei 50 de ani de activitate fără probleme cu legea stau mărturie pentru faptul că se respectă legea fără nicio excepție.

De ce BCA Elpreco?

Durabilitate și performanță structurală
Fiindcă majoritatea dintre noi ne dorim o locuință care să reziste în timp acțiunilor provocate de factorii naturali externi precum ploaie, vânt, cutremur, zăpadă, temperaturi mari sau mici, BCA Elpreco este decizia inteligentă. Principala caracteristică a BCA Elpreco este aceea că își păstrează neschimbate proprietățile pe întreaga durată de viață. De asemenea, greutatea redusă a BCA – ului determină o diminuare a încărcărilor asupra structurii de beton și a fundației clădirii, fiind recomandarea perfectă pentru orice tip de clădire, de la cele cu un singur etaj până la cele multietajate.

Eficiență energetică
Principala preocupare atunci când vine vorba despre confortul de a locui într-o clădire este a a avea temperatură și umiditate optimă. BCA oferă cel mai bun randament termic, față de materialele clasice de zidărie sau alte elemente din beton armat. Conținutul ridicat de aer din structura celulară a BCA oferă căldura necesară în timpul iernii, dar și răcoarea necesară pe timpul verii, fără a fi nevoiți să utilizăm alte surse de încălzire/răcire. Folosind BCA Elpreco nu mai este necesar să se folosească un sistem de izolație suplimentar. Această caracteristică a BCA Elpreco ajută la reducere dramatică a costurilor de construcție și întreținere ale unei locuințe.

Rezistența la foc
Datorită compoziției sale pur minerale, BCA este un material de construcții neinflamabil, care previne propagarea flăcărilor către incinte alăturate, nu emană fum sau gaze toxice, care pot pune în pericol viața persoanelor din clădire. Blocurile din BCA Elpreco oferă un grad înalt de rezistență la foc, în timp ce menține rezistența și stabilitatea zidăriei aproximativ șapte ore de la izbucnirea incendiului (pentru zidării cu grosimea mai mare de 20 de cm).

Izolare fonică
Structura masivă a blocurilor de BCA Elpreco și conținutul de aer al acestora are un efect de amortizare fonică mult superioară altor elemente de zidărie. Chiar dacă se alege folosirea blocurilor de zidărie subțiri la interior, va fi asigurată izolarea fonică necesară între încăperi.

Ușor de prelucrat
Specialiștii în domeniul construcțiilor știu cât de important este să lucrezi cu un material de zidărie care să fie ușor de manipulat, ușor de transportat, de montat, de tăiat, de găurit și cu pierderi foarte mici la punerea în operă. BCA Elpreco este alegerea optimă pentru fiecare, fie beneficiar sau specialist, avantajele resimțite, în ceea ce privește timpul și banii investiți, fiind deosebite.

Material ușor
Greutatea redusă de BCA determină o scădere a încărcărilor asupra structurii de beton și a fundației clădirii, fiind recomandarea perfectă pentru orice gen de clădire, de la cele cu un singur etal până la cele multietajate.

Umiditate optimă

Nivelul optim de umiditate este un alt element de confort pe care ni-l dorim de la o locuință. O valoare ridicată a umidității în căminul nostru poate genera condiții favorabile de înmulțire a agenților patogeni sau alergenilor. Pe de altă parte, umiditatea relativ scăzută a aerului din încăpere poate favoriza apariția infecțiilor respiratorii, mai ales pe timp de iarnă. Datorită structurii sale, BCA Elpreco are un coeficient de absorbție a vaporilor de apă optim, lăsând peretele să respire.

Eficiență financiară
BCA este unul dintre cele mai căutate materiale de construcții, acesta fiind un material care își amortizează investiția foarte repede, fără investiții suplimentare în consolidări sau reabilitări timpurii. Fiind un izolator termic foarte bun, îți va reduce cheltuielile legate de asigurarea unei temperaturi optime la interior și nu necesită investiții în alte materiale de izolație. Fiind un material cu care se lucrează ușor, crește viteza de muncă și reduce costurile implicate în finalizarea lucrării. De asemenea, montarea lui necesită o cantitate mai redusă de materiale auxiliare, ceea ce duce la o reducere a cheltuielilor pentru executarea proiectului. Fiind un material de zidărie ușor și, utilizând mortar pentru rosturi subțiri, se reduc inclusiv costurile materiale cu realizarea fundației și cu realizarea structurii (stâlpi și grinzi), datorită reducerii solicitărilor din greutatea proprie și, implicit, din seism.

Material ecologic
BCA-ul Elpreco este un material de construcții adaptat la preocupările la nivel macro ale omenirii, scopul final fiind un randament ecologic ridicat asigurat la toate nivelele din ciclul de viață al produsului (proces de fabricație, exploatare, reciclare sau reutilizare). Produsul nostru este fabricat doar din materii prime naturale, procesul tehnologic fiind asigurat cu un consum redus de energie, nepoluant pentru sănătate sau mediu. De asemenea, construcțiile cu produse Elpreco asigură sănătatea și continuitatea între generații, reducând consumul de energie termică și emisiile de CO2, fiind un puternic izolator termic.

MACON

Enterprise Investors (EI), înființată în 1990, a fost primul pionier al private equity-ului din Polonia și a obținut rezultate excepționale în investiții. Cele șapte fonduri private equity și venture capital administrate reunesc un capital ce depășește 1,7 milioane de euro. MACON Deva a fost a patra investiție a Enterprise Investors din România. Această schimbare de acționariat, bazată pe experiență internațională în afaceri a Enterprise Investors și susținută de calitatea echipei manageriale MACON, creează premisele dezvoltării susținute a companiei.

Cu o activitate de peste 50 de ani în domeniul producției de materiale de construcții, MACON face parte din categoria celor mai mari producători de BCA și prefabricate din beton din România. Încă de la începuturile producției industriale a BCA-ului și la nivelul României, MACON a inclus acest material în procesul de fabricație, dezvoltându-l și îmbunătățindu-l permanent, astfel încât oferta clienților de produse autohtone este la un nivel calitativ.

Lider pe piața producătorilor de BCA, prefabricate din beton și var, MACON GROUP și-a consolidat poziția odată cu preluarea în 2008 a grupului de firme Simcor. Această achiziție s-a alăturat investițiilor derulate de către Enterprise Investors în România, făcând parte din cadrul strategiei de dezvoltare a companiei MACON. Cum spuneam, Enterprise Investors este una dintre cele mai mari companii de private equity din Europa Centrală și de Est.

Produsele MACON sunt adaptate permanent diferitelor nevoie arhitectonice și sunt rezultatul unor principii de calitate, seriozitate, profesionalism, performanță și respect față de clienți, angajați și colaboratori.
În prezent, portofoliul de materiale prefabricate în unitățile de producție de la Deva, Oradea și Târgu Jiu cuprinde:

 • BCA
 • prefabricate din beton pentru infrastructură rutieră și feroviară
 • prefabricate din beton pentru construcții civile și industriale
 • tuburi de rezistență și canalizare
 • stâlpi pentru linii electrice aeriene
 • var
 • cahle de teracotă pentru sobe și șeminee.

Pornind de la locuințe, clădiri social-culturale, construcții industriale, spații logistice sau rețele de retail și până la elemente de infrastructură – drumuri și poduri, rețele de alimentare cu apă și canalizări sau rețele electrice, materialele MACON își demonstrează performanțele tehnico-calitative atât în momentul punerii lor în operă, cât și pe întreaga durată de utilizare a construcțiilor.

Misiunea MACON este de a fabrica materiale de construcții cu cel mai bun raport calitate – preț, urmărind în permanență protejarea mediului înconjurător și siguranța muncii. Succesul MACON GROUP trebuie să constituie un factor de prosperitate pentru angajați, acționari, clienți și comunitatea locală.

MACON are un sistem de valori bine pus la punct, un sistem de valori sintetizat prin acronimul REPEDE:

 • REsponsabilitiatea companiei pentru clienți, pentru salariați și acționari.
 • REsponsabiltatea fiecărui salariat pentru performanța companiei.
 • REspectul companiei față de clienții săi, pentru fiecare salariat în parte, pentru mediul înconjurător, dar și pentru siguranța proceselor.
 • REspectul fiecărui salariat pentru colegi, pentru destinul companiei și pentru etica în afaceri.
 • PErformanța în vânzări, în producție, în controlul costurilor, în calitate, în toate procesele de suport, în satisfacția clienților.
 • DEvotamentul fiecărui salariat pentru performanța individuală și a echipei din care face parte, devotament pentru întreaga companie.
 • DEdicarea companiei pentru satisfacția clienților și pentru asigurarea unor locuri de muncă, pe o perioadă îndelungată de timp, angajaților performanți care acceptă și respectă sistemul de valori MACON.

Localizarea sediului MACON îi conferă avantajul unei bune poziții geografice, în centrul jumătății de vest a țării, în apropierea resurselor de materii prime (ciment, nisip) și cu o gamă variată de posibilități de distribuție a producției.

Contact: MACON

Str. Sântuhalm nr.1, Deva, județul Hunedoara

Telefon: 0372 541 500

Fax: 0372 879 675, 0372 879 679

Punct de lucru Oradea

Str. Uzinelor nr. 12, Oradea, județul Bihor

Telefon: 0359 315 111

Fax: 0372 879 673

Web: www.macon.ro

Met-Axa

Firma Met-Axa este o societate comercială cu un capital integrat privat, fiind înființată în august 1994. A început să funcționeze cu profilul de activitate „Confecții metalice și tinichigerie în construcții”, profil care a devenit auxiliar în 2001, când firma a dezvoltat noua ramură de „Comerț cu ridicată a produselor metalurgice și materiale de construcții” la marginea orașului Botoșani, în localitatea Hudum.

În anul 2003, dezvoltarea afacerii a luat amploare prin deschidere de mai multe puncte de lucru în județul Botoșani și anume în localitățile Săveni, Bucecea, Vorona, Ștefănești, Ungureni și în orașul Bistrița. Tot în același an, firma a încheiat un parteneriat de afaceri cu SC Teraplast SA Bistrița, unul dintre cei mai mari producători de teracotă, sisteme de canalizare, sisteme de aducțiune, sisteme de scurgere, sisteme de instalații, profile PVC din țară și chiar din Europa.

În anul 2012, s-au deschis două noi puncte de lucru în Iași și Bistrița, pentru a realiza o distribuție performantă și a fi mai aproape de nevoile clienților.

Datorită parteneriatului cu Teraplast S.A Bistrița, s-a dezvoltat o rețea de distribuție care la această dată acoperă mai multe județe, cum ar fi: Botoșani, Suceava, Bistrița, Neamț, Iași, Vaslui, Bacău, Mureș, Maramureș și alte zone adiacente.

În decursul anilor, Met-Axa a stabilit relații de colaborare cu firme importante din România, producători de materiale de construcții, cum ar fi: DANSTEEL GROUP BECLEAN, CARPATCEMENT, CELCO, SOMACO, DEUTEK, HOLCIM ROMANIA, HELIOS etc.

Echipa Met-Axa este formată din profesioniști care speră să contribuie prin promptitudine și exigență în afaceri, contribuție la dezvoltarea contractelor de colaborare prin gama completă de soluții și sisteme.

Motto-ul firmei este: Să construim împreună!

Date de contact:

Punct de lucru Botoșani:

Adresa: DN Botoșani- Suceava, km 1

Localitatea: Hudum

Telefon: +40 231 534461

Fax: +40 231 534461

Email: office@met-axa.ro
Punct de lucru Bistrița

Strada Drumul Cetății, nr. 56

Telefon/Fax: +40 263 234091
Punct de lucru Iași

Strada Chișinăului, nr. 6

Telefon/ Fax: +40 332 800792
Punct de lucru Săveni

Telefon / Fax: +40 231 541123
Punct de lucru Bucecea

Telefon / Fax: +40 231 550200
Punct de lucru Vorona

Telefon / Fax: +40 231 588700
Punct de lucru Ungureni

Telefon / Fax: +40 231 534440
Punct de lucru Ștefănești

Telefon / Fax: +40 231 564222

PREFABRICATE VEST

Prefabricate Vest este unul dintre cei mai apreciați producători de BCA din România, fiind și primii care au creat o marcă națională pentru betonul celular autoclavizat – Berblok. Acest producător de BCA are o experiență de peste 45 de ani în acest domeniu, acest lucru reflectându-se și în calitatea superioară a produselor fabricate.

Produsele fabricate de compania Prefabricate Vest se diferențiază prin dimensiunile controlate riguros de specialiști în domeniu și prin proprietățile fizice și tehnice excelente. Spre exemplu, BCA-ul Verblok nu implică atât de multe pierderi de material în momentul ridicării zidăriei. Mai mult decât atât, dimensiunile variate ale blocurilor BCA determină o scădere însemnată a mortarul folosit la construcție, dar și o scădere a timpului de execuție și a costurilor de manoperă pentru zidărie.

Un lucru interesant este faptul că acest producător de BCA îți oferă posibilitatea să îți calculezi ncesarul de blocuri de BCA și îți organizează demonstrații de asamblare a acestor blocuri astfel încât să obții un zid perfect, fără prea multe pierderi de material.

BCA-ul Verblok poate fi folosit atât pentru ridicarea pereților portanți, interiori și exteriori, pentru construirea mansardelor, pentru ridicarea unor pereți de compartimentare pentru izolare fonică sau termică, dar și pentru ridicarea pereților de protecție cu rezistență îndelungată la incendiu.

SOCERAM

Soceram este o companie românească cu o experiență de peste 40 de ani, timp în care a oferit clienților săi materiale de construcții de cea mai bună calitate. Produsele fabricate de către Soceram sunt: BCA, cărămizi, adezivi, mortare și profile.

Compania are unități de producție în Doicești, Bucov și Urziceni, toate aceste unități fiind dotate cu echipamente moderne care asigură fabricarea unor produse de calitate superioară, cu o durabilitate excelentă și cu caracteristici tehnice la standarde europene.

SOMACO

Somaco este una dintre cele mai mare companii producătoare de elemente prefabricate din beton, utilizate în domeniul infrastructurii rutiere, electrice și de apă canal și al construcției centrelor comerciale, logistice sau de producție de țară. Somaco este și cel mai mare producător de beton celular autoclavizat (BCA) din Moldova.
Somaco deține șase fabrici în Adjud, Buzău, Roman, Teiuș, Târgoviște și Timișoara, care asigură o acoperire națională a proiectelor de construcții. În portofoliu de produse regăsim sistemul de zidărie și termoizolație din BCA (fabricat la Adjud) și gama de elemente prefabricate din beton pentru structuri de cheie (fabricate la Buzău, Roman, Teiuș, Timișoara și Târgoviște), infrastructură electrică și rutieră (fabricate la Buzău) și pentru pentru sisteme de canalizare din beton (fabricate la Roman).

Din 2000, Somaco a investit peste 21 milioane de euro pentru extinderea capacității de producție și a gamei de produse, pentru retehnologizare și instruirea personalului, fiind unul dintre cei mai dinamici investitori de pe piața materialelor de construcții. Grupul de firme Somaco este o investiție a fondului de investiții suedez Oresa Ventures, care, pe lângă Somaco, are în portofoliul său din România companiile de succes Fabryo Corporation, Kiwi Finance, RTC Proffice, Hara, Trinity.

În trecut, Oresa a deținut companii precum Flanco, Synevo, Medicover, La Fantana, Motoractive, Credisson (devenit Cetelem). Oresa Ventures a investit peste 150 milioane de euro în Europa Centrala și de Est.

Sistemul de zidărie și termoizolație cu BCA Somaco
Dacă vă aflați în căutarea unui material de zidărie economic, durabil, foarte bun izolator termic, rezistent la cutremure și incendii și ușor de pus în operă, sistemul de zidărie și termoizolație cu BCA Somaco este alegerea inteligentă pentru casa ta. Datorită unei game de produse variate, acest sistem cu BCA oferă flexibilitate și stabilirea soluțiilor pentru toate tipurile de proiecte.

Ce înseamnă BCA?
Betonul celular autoclavizat (BCA) este cel mai popular material de construcție din lume, după betonul monolit. Inventat în anul 1923 în Suedia, BCA este obținut dintr-un amestec de nisip (55-60%), ciment (23-25%), var (5-7%), gips (3-4%), apa legată chimic și un generator de gaze (pastă de aluminiu), care îi conferă structura poroasă. BCA se „coace” la presiune și temperatură ridicate (12 bar/ 190 grade C) în autoclave.

BCA înglobează milioane de bule de aer care îi oferă proprietăți unice – greutate specifică redusă și izolare termică. Este de până de șase ori mai ușor decât betonul monolit și două până la trei ori mai ușor decât blocurile ceramice. Datorită excelentelor proprietăți de izolator termic, BCA este cu 30% mai economic decât alte materiale de zidărie, cum ar fi cărămida.

De ce BCA?
De obicei, decizia de a alege BCA ca material de construcție este luată împreună cu arhitectul sau proiectantul, fiind mai departe stabilită în proiectul casei. Așadar, dacă sunteți în căutarea unui material de zidărie economic, cu caracteristici precum durabilitatea, rezistența la cutremure sau incendii etc., BCA Somaco este alegerea potrivită.

BCA Somaco
Cu o experiență de peste 37 de ani ca specialiști în domeniu, compania Somaco este permanent preocupată de creșterea performanței parametrilor importanți pentru clienți:
Caracteristici/Valori:

Rezistenta la compresiune:   >=2 N/mm2
Stabilitate dimensionala/ variații dimensionale:      > 0.35 mm/m

Aderență

 • rezistență medie inițială la forfecare fvo:    max. 0.24 N/mm2
  rezistență caracteristica la forfecare fvok:  min. 0.19 N/mm2

Reacție la foc:       Euroclasa A1

Absorbție la apa de saturație:

 • 10 min:       < 248.95 g/m2s0.5
 • 30 min:       < 195.96 g/m2s0.5
 • 90 min:       < 158.42 g/m2s0.5 

Densitate aparentă în stare uscată:     400+/-50 kg/m3
Conductivitate termică:       < 0.125 W/mk
Permeabilitate la vapori de apă. Coeficient de difuzie a vaporilor de apa, µ:       < 5/10
Performanțe acustice, RW: pentru zid de grosime 350 mm:      > 46 dB
Durabilitate la îngheț – dezgheț

 • pierderi în masă, mL:       < 2,75%
 • pierdere de rezistenta, fGrel:   < 6.4%

Avantajele betonului celular autoclavizat (BCA) Somaco

Eficient energetic

BCA este un foarte bun material termoizolator: golurile de aer izolează cel mai bine, conferind BCA o rezistență superioară la transfer termic. Pentru că acest material are cea mai mare rezistență la transfer termic dintre toate materialele de construcție pentru zidărie folosite la executarea zidurilor exterioare, BCA nu necesită placare cu termosistem și face posibilă o reducere a facturii de încălzire cu peste 50% față de alte materiale de zidărie.

Rostul joacă un rol foarte important în izolarea termică:

 • Zidăria BCA permite adezivului în strat subțire (sub 3 mm) pentru îmbinarea blocurilor; adezivul în strat subțire scade rezistența la transfer termic cu cca 1%
 • Zidăria cu blocuri ceramice necesită un strat gros (10-12 mm) de mortar pentru îmbinarea blocurilor; mortarul în strat gros scade rezistența la transfer termic cu cca 20%.

Economic

BCA este cu 30% mai economic ca alte materiale de construcție. Fiind un bun izolator termic, BCA permite eliminarea stratului suplimentar de termoizolație (ex. Polistiren). De asemenea, datorită blocurilor mari și compacte este necesar mai puțin adeziv. Manopera se execută mai rapid, aducând o scădere semnificativă a costurilor cu forța de muncă. Pierderile de material sunt minime, având în vedere faptul că blocurile de BCA se pot tăia la dimensiunile dorite.

Ușor

Datorită milioanelor de bule de aer din interior, BCA este cel mai ușor material de zidărie. Are o densitate în stare uscată de numai 440 kg/metri cubi, adică este de trei ori mai ușor ca betonul monolit și de două/trei ori mai ușor ca blocurile ceramice. Această proprietate oferă ușurință la manipulare și o mai mică încărcare a structurii clădirii. Un metru pătrat de zidărie realizat cu BCA este de trei ori mai ușor decât un metru pătrat de zidărie realizată cu blocuri ceramice.
Ușor de utilizat

Datorită faptului că blocurile de BCA sunt mari, iar stratul stratul de adeziv folosit la îmbinare este subțire, BCA este pus în operă rapid, chiar cu 50% mai rapid ca alte produse de zidărie, aducând importante economii de timp ți cheltuieli cu manopera. De asemenea, BCA este ușor de tăiat la dimensiunile dorite, permite înglobarea facilă a circuitelor electrice, țevilor etc.

Rezistent la acțiunile naturii

BCA are un foarte bun compartiment la acțiunea naturii: fiind ușoare, structurile din BCA sunt rezistente la cutremure; casele din BCA rezistă la inundați: nu sunt „spălate” de apă, nu dezvoltă igrasie sau mucegai; pereții expuși la razele soarelui nu fisurează. Greutatea redusă, în combinație cu rezistența materialului, reprezintă un avantaj pentru utilizarea lui în zone cu sensibilitate seismică. BCA permite proiectanților să propună o structură ușoară, limitând impactul accelerațiilor induse de seisme, asigurând în același timp și protecție împotriva focului.

Durabil

Având structura de rezistență atât pe verticală, cât și pe orizontală, prezintă un comportament bun la mișcări seismice, asigurând o durată de viață îndelungată clădirii. De asemenea, BCA este un material care nu este distrus de insecte.

Versatil

BCA are o gamă largă de aplicații pentru pereți interiori și exteriori datorită varietății dimensionale.
Absorbant acustic

BCA oferă protecție superioară împotriva zgomotelor.

Rezistent la foc

BCA este un material ignifug și anorganic. Punctul de topire este mult superior temperaturii din interiorul clădirii care arde. Astfel, un zid de BCA cu grosime de 100 sau 200 mm are o rezistență la foc de 2, respectiv 6 ore.

Material ecologic

BCA înglobează materiale ecologice și poate fi reciclat în proporție de 100%. De asemenea, nu necesită placare suplimentară cu termosistem (polistiren), fiind în sine un foarte bun izolator termic. Tot datorită bunelor calități termoizolatoare, BCA scade semnificativ consumul de gaze/energie pentru încălzirea sau răcirea unei case, contribuind la reducerea emisiilor de CO2 și, deci, la protecția mediului.

Cum se montează BCAul de la Somaco?
Primul pas este realizarea amestecului de mortar în pat subțire. Se așază primul rând de BCA. Mortarul folosit pentru primul rând de zidărie va fi unul normal, va avea o grosime de un centimetru peste nivelul celui mai ridicat punct determinat al fundației. Dacă veți folosi Adeziv Somaco veți realiza o economie de costuri și material. Acuratețea cu care primul rând de zidărie este realizat, va influența construirea întregului perete. Ca urmare, orice denivelări trebuie înlăturate cu ajutorul unei rindele pentru BCA sau raspel. Praful rezultat în urma șlefuirii trebuie îndepărtat înainte de aplicarea unui nou strat de mortar. Apoi, se taie blocurile de BCA la dimensiunea potrivită, dacă este cazul, cu ajutorul unui ferăstrău cu lamă vidia. Zidirea, începând cu cel de-al doilea rand de BCA, se va realiza folosind mortar în pat subțire.

Este BCAul Somaco un material de construcție ecologic?
BCA Somaco este un material 100% reciclabil. Procesul de producție este nepoluat – se elimină doar abur. BCA folosește eficient resursele ( patru părți de BCA sunt produse din o parte materie primă) și consumă puțină energie electrică de-a lungul ciclului de viață. Pentru a produce BCA se folosește mai puțin 1/2 comparativ cu alte materiale de construcție. Odată montat, el produse energie datorită calității de excelent termoizolator termic. Este un material care respiră, nu face mucegai și nu poate fi infestat cu insecte, acarieni. Oferă un aer sănătos la interior, nu elimină gaze și nu este toxic.
Dacă v-ați hotărât asupra BCA – ului de la Somaco, este bine de știut că este disponibil la partenerii locali din România și Republica Moldova.

 • Contact: SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L.
 • Sediul central: Strada Biharia, nr. 67-77, etaj 2, București, sector 1
 • Telefon: 031 425 45 77
 • Fax: 031 425 46 29
 • E-mail: office@somaco.ro

YTONG

Ytong este primul brand de materiale de zidărie din lume, cu peste 80 de ani de experiență, ca și solție pentru pereți de zidărie termoizolantă din beton celular autoclavizat (BCA).
Xella Grup
Xella Internațional, înființată în anul 2003, este astăzi referința majoră la nivel mondial în producția și comercializarea de materii prime și materiale de construcții de înaltă calitate. Din luna august 2008, Xella este proprietate a companiilor de investiții private PAI Partners și Goldman Sachs Capital Partners.

Compania este cel mai mare producător mondial de beton celular autoclavizat (BCA), blocuri de silicat de calciu și plăci din fibră de gips, având trei divizii de materiale de construcții pentru pereți, materiale uscate pentru construcție și var.
Trei divizii de business:

 • Materiale de construcție: BCA, blocuri de silicat de calciu, BCA pentru construcții comerciale, plăci izolatoare minerale;
 • Sisteme de placări: plăci din fibră de gips, plăci de protecție împotriva focului, panouri de perete uscat din ciment lipit;
 • Var: var, piatră de var.

Misiunea companiei
Principalul obiectiv al companiei Xella este succesul clienților, care se traduce implicit prin succesul companiei. Ea livrează soluții constructive simple și de o calitate superioară în întreaga lume. Pentru clădiri durabile și eficiente energetic, Xella anticipează tendințele viitoare în construcții și le oferă clienților cele mai performanțe produse de zidărie din România.

Xella își consolidează în mod constant poziție de garant al produselor de calitate și eficiente energetic pe piața internațională a materialelor de construcții și a materiilor prime. Experiența și dedicarea angajaților, calitatea produselor și capacitatea de inovare sunt caracteristicile principale pentru a dezvolta soluții constructive, durabile și sustenabile.

Xella este angajată la o conduită sustenabilă și responsabilă din punct de vedere economică și a implementat Codul de Conduită al Furnizorului, un cod aplicabil la nivel de grup. Au fost definite principii de bază cu privire la anti-discriminare, respingerea angajării de copii și a muncii forțate, condiții de muncă și libertăți de asociere, anticorupție, confidențialitate și discreție, dar și siguranța, protecția mediului și a sănătății.

Dezideratul Xella este aplicarea în afacerile zilnice a condițiilor stabilite în prezentul cod, atât de către furnizorii săi, cât și de subcontractorii acestora.

Branduri Xella
Brandurile Xella înseamnă soluții orientate către client și excelență în produse. Brandurile Xella sunt: Ytong, Silka, Hebel, Fermacell, Fels.

Xella cuprinde componentele și know-how-ul brandurilor tradiționale pe care încearcă să le ducă întotdeauna la următorul nivel. Conceptele și sistemele inovative au dus la dezvoltarea de materiale de construcții sustenabile și eficiente energetic. Acest fapt semnifică o apropiere a companiei Xella de piețele locale, garantând construcții durabile, realizate în timp util și cu costuri optimizate. Toate aceste avantaje se datorează unor branduri care înseamnă calitate înaltă, soluții orientate către client și produse care oferă avantaje convingătoare.

Toate acestea fac din Xella un partener de încredere pentru viitorul construcțiilor.

Viziune
Xella unește sub același acoperiș forța brandurilor sale, experiența și cunoștințele acumulate în piață, precum și idei inovatoare pentru a obține la final, clădiri durabile, sigure pentru viitor și eficiente energetic. Activitatea Xella se bazează pe responsabilitate și respect, pentru ca generațiile viitoare să poată conta pe construcții eficiente.

Deoarece în activitatea Xella factorii ecologici și energetici sunt prioritari, în anul 2009, Xella și-a confirmat această poziție, devenind membră a „Energy Efficiency Export”. Inițiativa a fost lansată de Ministerul Economiei și Tehnologiei din Germania și susține companiile care funcționează la nivel global în regim de eficiență energetică.

Tot în același an, Ytong, o marcă cu o istorie de peste 80 de ani, a primit din partea autorităților germane premiul de „Brand of the Century”. Ytong este astfel plasat în rândul produselor și serviciilor etalon pentru calitatea germană.

Produsele Ytong sunt certificate la nivel internațional de Natureplus și IBU – Institut für Bauen und Umwelt, două organizații renumite internaționale ecologice pentru mediu și dezvoltare durabilă în sectorul construcțiilor.

Cercetare și dezvoltare
Xella operează activitatea proprie de Cercetare și Dezvoltare la Emstal si Brück, în apropiere de Berlin. Oamenii de știință și tehnicienii de acolo lucrează la procese de testare complexe, care le permit să verifice și să asigure calitatea produselor Xella.

Blocuri de zidărie Ytong
Ytong are o gamă variată de produse de zidărie, care sunt oferite în sisteme complete destinate construcțiilor de case unifamiliare și clădirilor de locuințe multifamiliare sau comercial-industriale.

Elementele componente ale sistemului Ytong includ blocuri de zidărie pentru pereți exteriori de închidere, pentru pereți portanți, dar și produse cu aplicații de interior pentru pereți de compartimentare, despărțitori, elemente de design sau buiandrugi.

Caracteristicile blocurilor de zidărie Ytong:

Zidărie termoizolantă: Datorită proprietăților excelente de izolare termică a blocurilor de zidărie Ytong, se asigură confortul locuitorilor pe durata unui întreg ciclu anual, prin susținerea unei temperaturi interioare constante, cu umiditate controlata, datorită unei bune permeabilități la vapori.

Material ecologic și sustenabil: Ytong este produs din nisip, var, ciment și apă, resurse complet naturale și minerale. Extragerea materiilor prime se face prin procedee neinvazive. Echilibrul natural nu este afectat, iar produsul obținut este ecologic și sustenabil.

Eficient și economic: Punerea în operă simplă și rapidă datorită îmbinărilor nut-feder și a mânerelor de prindere, salvează timp și costuri pe șantier. Astfel că, pe termen lung, eficiența energetică determină economii de energie și la costurile de întreținere a clădirilor și locuințelor.

Rezistență la foc: Stabilitatea materialului la temperaturi înalte și rezistența la foc a zidăriei asigură protecția optimă împotriva incendiilor. Blocurile de zidărie Ytong se încadrează în clasa A1 de reacție la foc, iar în caz de incendiu nu emană gaze toxice.

Xella RO S.R.L

Str. Dragoslavele 2-4, sector 1, 011024, București, România

Tel: +40 21 300 30 08 / 09

Fax: +40 21 319 77 85

E-mail:ellaro@xella.com

Fabrica Ytong: Comuna Păulești, jud. Prahova, România